Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry. 

 

Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry on Etelä-Suomen läänissä toimivien taiteilijajärjestöjen ja taideyhdistysten keskusjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kuvataiteiden asemaa ja toimia jäseniensä yhdyssiteenä. Tavoitteensa toteuttamiseksi UKJ järjestää näyttelyitä, tiedottaa ja antaa lausuntoja kuvataiteista, järjestää kuvataiteilijoita koskettavista ja hyödyttävistä aiheista kuvataidepäiväseminaareja ja luentoja sekä toimii yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kautta taidehallinnon elimien ja kunnallisten kulttuuritointen kanssa.

UKJ on perustettu vuonna 1984, jolloin sen nimenä oli Uudenmaan Kuvataidejärjestöjen neuvottelukunta. Vuonna 1994 yhdistys haki nimenmuutosta ja nykyinen nimi, Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry – Nylands Bildkonstföreningar rf, astui voimaan 1995.

Jäsenet ja hallinto

Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry – Nylands Bildkonstföreningar rf kuuluu 13 jäsenjärjestöä, joiden jäsenmäärä yhteensä ylittää 2000 taiteilijajäsentä. Yhdistykseen voi liittyä Etelä – Suomen läänissä toimiva rekisteröity kuvataidejärjestö.

Yhdistyksen ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva vuosikokous. Hallinnosta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 7 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Näyttelytoiminta

UKJ järjestää pääsääntöisesti joka vuosi (paitsi silloin kun, kun järjestetään Uudet Maan Kuvat-näyttely) Visiitti – näyttelyn. Näyttelyn ”isäntäseurana” toimii pidettävän näyttelyn paikkakunnalla toimiva taideyhdistys. Lisäksi mukana on neljä-viisi muuta jäsenyhdistystä.

Joka kolmas vuosi järjestetään Uudet Maan Kuvat – näyttely, mihin jokaisen jäsenyhdistyksen taiteilijat voivat teoksillaan hakea. Uudet Maan kuvat on järjestetty vuodesta 1987 lähtien 6 kertaa,

Kaikki näyttelyyn päässeet työt on näyttelykuraattori hyväksynyt sekä kuva- että teosjyrytyksessä.